Spájame odborné znalosti riaditeľov z celej Európy

Podporné materiály

Čo robíme?

CERTI4Headmasters si kladie za cieľ spojiť odborné znalosti riaditeľov z celej Európy s cieľom zlepšiť podporu, nábor a výber učiteľov a odbornú prípravu riaditeľov škôl.

Kto sme?

Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+ a koordinuje ho Teach for Belgium (TFB). Riadiaci výbor projektu ďalej pozostáva z Teach for Slovakia (TFS), Teach First Deutschland (TF) a Nadácie EFCoCert (European Foundation for Competence Certification). Spolu s TFB, TFS a TFD je súčasťou projektového tímu jedna ambasádorská škola z každej krajiny. Riadiacemu výboru pomáha pri organizácii projektu Inštitút de la Sainte Famille d´Helmet v Bruseli, ZŠ Kecerovce na Slovensku a Quinoa v Berlíne.

Ako dosiahneme naše ciele?

  • Medzinárodné stretnutia
  • Európske prieskumy
  • Materiál a tipy pre riaditeľov a učiteľov
1

Zapojených partnerov siete Teach for All

1

Zapojených škôl

1

Praktických nástrojov

Menu