Tréning riaditeľov v Európe

Aký druh odbornej prípravy je vo Vašej krajine nevyhnutná pre funkciu riaditeľa? Kto poskytuje tieto školenia? Ako ste spokojný s úrovňou odbornej prípravy vo Vašej krajine?
Belgicko Minimálne 5 rokov skúsenisti s učením a magisterský alebo bakalárský titul v oblasti vzdelávania
Minimálne 5 modulov školenia po 5 dní
Ministerstvo školstva,
Iné štátne organizácie
Univerzity
2,6
Nemecko • federálny systém, napr. každý z 16 štátov má iný školský systém
• zodpovednosti riaditeľov sú regulované školským zákonom, ktorý vydáva každý štát – na základne neho si potom každý štát vytvára organizačné štruktúry pre školenie riaditeľov
• pozícia riaditeľa ako kariény stupeň, pre ktorého dosiahnutie je potrebná istá kvalifikácia – povinná i nepovinná
• rôzne vzdelávacie inštitúcie ponúkajú školenia pre riaditeľov alebo učiteľov – napr. v oblasti manžemntu, pracovania financí, digitalizácia, inklúzia
• existujú taktiež mnohé neziskové organizácie venujúce sa školeniam pre riaditeľov
napr.Nemecké fórum učiteľov
Štátne a neštátne organizácie, poskytujúce školenia pre pracovníkov v oblasti vzdelávania – každý štát má svoje 3,3
Slovensko Minimálne 6 rokov praxe ako učiteľ
Prvá atestácia (príprava portfólia učiteľskej atestácie a ústna skúška)
Funkčný tréning pre riaditeľov: Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovníkov – trvá 2 roky a obsahuje 320 hodín
Iné štátne organizácie
Univerzity
2

Tréning riaditeľov v Európe

Menu