Prieskumy

Súčasťou projektu Erasmus+ CERTI4Headmasters boli prieskumy. Vykonali sme tri prieskumy v celej Európe založené na podpore učiteľov, nábore a výbere, a školení učiteľov a riaditeľov škôl. Tieto prieskumy boli zanalyzované a výsledky prezentované na našich medzinárodných stretnutiach v Bratislave, Berlíne a Bruseli.
Prinášame Vám hlavné body z analyzovaných výsledkov.

Školy dokážu správnym spôsobom pracovať so začínajúcimi učiteľmi

Ako by ste ohodnotili vplyv podpory začínajúcich učiteľov na Vašej škole?
Nízky (1) – 5%
Nejaký (2) – 7,5%
Dobrý (3) – 37,5%
Veľmi dobrý (4) – 37,5%
Výborný (5) – 12,5%

Podpora učiteľov je väčšinou plánovaná

Organizuje Vaša škola nejaký druh podpory (napr. mentoring, peer- learning) pre učiteľov?

– Áno s vyčlenenou časovou dotáciu – 33,3%
– Áno, ale  bez vyčlenenej časovej dotácie (iba na dobrovoľníckej báze) – 55,6%
– Nie –  11,1

Učitelia majú jasno vo svojich potrebách:
 • Dialóg o deťom so špeciálnymi potrebami
 • Spolupracovať na tvorení didaktických nástrojov
 • Veľká knižnica v zborovni, plná kníh o vzdelávaní detí
 • Mentorské sedenia
 • Podpora a koučing pre všetkých učiteľov, nielen pre nových
 • Výmeny so školami
 • Služby psychológa
 • Menej času v triedach a v administratíve a viac času a ďalšie vzdelávanie
 • Sociálny pracovník k dispozícii v ktoromkoľvek čase
 • Tieňovanie práce, vzdelávacie komunity
 • Nástroje na manažment v triedach, kde sú náročné deti
 • Vytvorenie plánu pre začínajúceho učiteľa
 • Viac metodologickej literatúry na
 • Podpora neziskových organizácií
 • Všetko, čo zabraňuje profesionálnemu vyhoreniu
 • Viac more vzájomnej podpory, učiteľské tímy a vzájomne hospitácie a evaulácia v rámci nich
 • Vyriešenie problému so mzdami
 • Rozšírenie konceptu „učiaci sa učiteľ“
 • Finančná podpora
Kvalifikácia je najdôležitejšie kritériu výberu:

Máte jasne stanovené hlavné kritéria, na základe ktorých vyberáte alebo hodnotíte uchádzačov o učiteľskú pozíciu?

– Áno: diplom resp. iná kvalifikácia je najdôležitejšie kritérium.– 59%
– Áno: potenciál uchádzača je najdôležitejšie kritérium. – 31%
– Iné – 10%

Školy nie sú spokojné s ich náborovým a výberovým procesom:

Ako by ste ohodnotili náborové a výberové procesy učiteľov na Vašej škole?
– 2 – 18%
– 3 – 73%
– 4 – 9%

Menu