Odborná príprava riaditeľov škôl

Odborná príprava riaditeľov v Európe sa líši od krajiny ku krajine, od štátu k štátu, od siete škôl až ku konkrétnym školám. Tu nájdete porovnanie odborných príprav riaditeľov a školiacich procesov naprieč Európou. V spolupráci s našimi partnerskými školami sme zhodnotili aktuálne školenia a identifikovali slepé miesta. Spolu s našim prieskumom riaditeľských kompetencií sme vytvorili ideálny školiaci program vrátane časového návrhu a zoznamu kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre pozíciu riaditeľov.
Prinášame aj zoznam školení a vzdelávajúcich programov pre riaditeľov a učiteľov naprieč Európou. Na tieto školenia sa dá žiadať o náhradu nákladov cez grantové programy Európskej únie. Jednou z hlavných úloh riaditeľa je rozvoj školy. Z toho dôvodu ponúkame aj niekoľko inšpirujúcich materiálov na vytvorenie riadiaceho plánu pre dlhodobý rozvoj školy.

Tréning riaditeľov v Európe

VIAC

Ideálny tréningový program

VIAC

Kompetenčná matrica

VIAC

Možnosti vzdelávania

VIAC
Menu