PARTNERI PROJEKTU

Projekt ERASMUS+  Strategické partnerstvo réf.2018-1-BE01-KA201-038564
CERTI4Headmasters je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+ a koordinuje ho Teach for Belgium (TFB). Riadiaci výbor projektu ďalej pozostáva z Teach for Slovakia (TFS), Teach First Deutschland (TFd) a Nadácie EFCoCert (European Foundation for Competence Certification).

TFB, TFS a TFD sú neziskové organizácie zapojené do náboru a odbornej prípravy absolventov a profesionálov počas dvojročného záväzku vyučovať a praktizovať vodcovské schopnosti v triedach, ktoré to najviac potrebujú. Tieto tri organizácie sú súčasťou siete Teach for All, globálnej siete 49 nezávislých partnerských organizácií vrátane 16 partnerov v celej Európe. Spolu s TFB, TFS a TFD je súčasťou projektového tímu jedna „ambasádorská škola“ z každej krajiny. Riadiacemu výboru pomáha pri organizácii projektu Inštitút de la Sainte Famille d´Helmet v Bruseli, ZŠ Kecerovce na Slovensku a Quinoa v Berlíne.

Projektový koordinátor:

TEACH FOR BELGIUM

Yohann FLEURY

www.teachforbelgium.org

Riadiaci výbor projektu

TEACH FOR SLOVAKIA

Mária SROKOVÁ

www.teachforslovakia.sk

TEACH FIRST DEUTSCHLAND

Eva RITZENHOFF

www.teachfirst.de

FOUNDATION EFCOCERT

Stéphane JACQUEMART

www.efcocert.eu

Ambasádorské školy

Quinoa – Bildung für hervorragende Lebensperspektiven - GERMANY

Pantelis PAVLAKIDIS

www.quinoa-bildung.de

Institut de la Sainte Famille d’Helmet - BELGIUM

Veronica PELLEGRINI

www.sainte-famille.be

ZŠ Kecerovce - SLOVAKIA

Alena DAVIDOVÁ

zskecerovce.edupage.org

Partnerské školy

Partnerské školy v Belgicku:

Centre Scolaire Eperonniers Mercelis, Brussels

Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe Brussels

Institut Saint-Joseph, Brussels

Partnerské školy v Nemecku:

122. Grundschule „Am Palitzschhof“, Dresden

121. Oberschule „Johann Georg Palitzsch“, Dresden

Regenbogenschule Satrup, Mittelangeln

Partnerské školy na Slovensku:

ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír

ZŠ Spišský Štvrtok, Spišský Štvrtok

ZŠ s MŠ Veľké Leváre, Veľké Leváre

Podpora vytvorenia tejto webovej stránky zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke.

Menu