Kompetenčná matrica

Existuje široká kolekcia literatúry zaoberajúca sa úspešným a efektívnym riadením škôl. Mnohé krajiny pochopili dôležitosť investovania do systému podpory lídrov vo vzdelávaní.

Práca riaditeľa školy v sebe zahŕňa mnoho aspektov a nedá sa eliminovať len na byrokratickú funkciu, k nej sa totiž pridáva potreba pedagogického zázemia a tiež podnikateľských a manažérskych zručností. Napriek vysokým očakávaniam nastaveným voči riaditeľom škôl sa zdá, že nedostavajú možnosť dostatočnej prípravy.

Na to, aby sme boli schopní definovať profil pracovných požiadaviek a vytvoriť prvý návrh kompetenčného profilu, nazreli sme do iných zdrojov, ktoré sa venovali tejto problematike.

Sústredili sme sa predovšetkým na základne informácie zaoberajúce sa:

  • Základnou rolou riaditeľa
  • Úrovňou vyžadovaných vedomostí
  • Potrebnou kvalifikáciu
  • Nevyhnutnou skúsenosťou pre prácu riaditeľa školy
  • Rozsah zodpovedností riaditeľa

 

V dokumente nižšie nájdete prvý návrh kompetenčnej matice pre pozíciu riaditeľa školy.

Dokument je v anglickom jazyku.

Menu