OSOBNÉ STRETNUTIE

Obsah: 

 

  1. INTERVIEW
  2. NÁVŠTEVA ŠKOLY A NÁSTUP
  3. PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE
  4. HOSPITÁCIE
  5. REFLEXIA

INTERVIEW

Pohovor je bežnou súčasťou výberového konania. Je to príležitosť osobne sa stretnúť s kandidátom a položiť mu všetky relevantné otázky.

PRAKTICKÁ AKTIVITA

Prípadová štúdia je veľmi efektívny spôsob, ako otestovať kandidáta tým, že mu dáte konkrétny problém, ktorý treba vyriešiť.
Odporúčame vybrať niektoré bežné ťažšie situácie, ktoré sa vo vašej škole skutočne stali.

ROLE PLAY

Najlepším spôsobom, ako odpozorovať talent kandidáta, je vidieť ho priamo v akcii. Niekedy to nie je možné, a preto existuje možnosť “hrania rolí” – tzv. “Role Play”.

SKUPINOVÁ AKTIVITA

 

Keďže je najdôležitejším cieľom výberu posúdiť schopnosti kandidátov, najlepším spôsobom je ich priame uvedenie do praxe. Skupinová aktivita je vysoko flexibilná a modifikovateľná – vyberáte kompetencie, ktoré chcete sledovať, a vytvoríte scenár pre svojich kandidátov.

VYUČOVACIE SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI

Je prirodzené, že by mala škola odkontrolovať učiteľské zručnosti kandidátov skôr, ako ich prijme.

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu