VÝBER

Zásadný je strategický manažérsky prístup k výberu učiteľov. Cieľom výberového konania je vybrať zo zoznamu uchádzačov najlepšiu osobu pre konkrétne pracovné miesto a ponúknuť jej zamestnanie. V záujme prijatia najlepších učiteľov, by mali riaditelia škôl venovať osobitnú pozornosť procesu výberu. Ponúkame Vám niekoľko užitočných tipov a podporných materiálov pre každý krok výberového procesu učiteľov

SKÔR AKO ZAČNETE

VIAC

OSOBNÉ STRETNUTIE

VIAC
Menu