UVÁDZANIE

Uvádzanie začínajúceho alebo nového učiteľa je dôležitým procesom na zabezpečenie úspešnej kariéry novoprijatých učiteľov. Vytvorili sme návrh brožúry, ktorej cieľom je sprevádzať riaditeľov a nových učiteľov v prvých dvoch rokoch ich spolupráce. Brožúrka je vytvorená, aby pomohla ako riaditeľovi tak aj učiteľovi zaznamenávať si dôležité informácie, spätné väzby, hospitácie hodín a ich reflexie.

INTERVIEW

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE

REFLEXIA

100%
100%

NÁVŠTEVA ŠKOLY A NÁSTUP

HOSPITÁCIE

Interview

Catch-up & feedback

Retrospective

School visit & welcome

Observation

Tu nájdete príklad brožúrky vytvorenej na sprevádzanie uvádzajúceho procesu nového učiteľa pre riaditeľov aj samotných učiteľov:

Uvítacia brožúrka pre nových učiteľov je dôležitý a užitočný nástroj pre hladný uvádzajúci proces nového učiteľa. Je zdrojom všetkých potrebných informácií o škole – ako sú mapy, bezpečnostné pokyny, kontakty na dôležité osoby či organizačná štruktúra školy. Ponúkame krátku inštruktáž ako vytvoriť Uvítaciu brožúrku pre Vašu školu:

Nájdete tu aj pár inšpirácií, ako môže UVÍTACIA BROŽÚRKA  pre učiteľa vyzerať:

Menu