Rozvoj školy

Najneskôr v školskom roku 2020/21 si všetky školy vo francúzskej časti Belgicka (Brusel a Wellonia) vypracujú riadici plán, ktorý sa zaviažu splniť v najbližších šiestich rokoch.

Tretina škôl sa podujala začať s experimentom už v školskom roku 2019/20. Nové zameranie vlády v oblasti školastva nesie kľúčové slová ako účasť a distribúcia zodpovednosti.

Záväzok, ktorý si škola dá musí byť štrukturovaný okolo jasných a merateľných cieľov, ktoré sú spoločné pre všetky školské zariadenia vo Wallonii a Bruseli, na ktorých sa všeci zaangaživaní partnery dohodli a taktiež ich doplnili o oficiálne indikátory definované a hodnotené Verejným regulačným úradom. Školy teda musia splniť sedem cieľov na zlepšenie vzdelávacieho systému, ktoré sú dané oficiálnym úradom pre Wallonsko-Bruselskú federáciu.

Menu