Plány študentskej vízie

Ciele:

 1. jasne definovať svoje ciele a víziu pre študentov
 2. byť zodpovedný
 3. byť schopný sledovať pokrok študentov

Cieľová skupina:

učitelia, žiaci

Kedy:

na začiatku školského roka

Metodika a načasovanie

 1. Na začiatku sa učiteľ zoznámi so svojimi študentmi (približne prvé dva týždne/mesiac školského roka, vrátane testovania).
 2. Učiteľ rozhoduje o svojich prioritách pre každú triedu a zostavuje SMART ciele pre každú oblasť.
 3. Učiteľ tiež definuje, ako bude sledovať pokrok svojich študentov.
 4. A tiež plánuje aktivity, ktoré sa budú vykonávať v školskom roku na dosiahnutie týchto cieľov.
 5. Učiteľ premýšľa o efektívnosti svojich metód pravidelne počas školského roka (či sú ciele splnené) – ak nie, aktualizuje študentskú víziu.

Rady

 1. V každom prípade je účinná reflexia vlastných metód kľúčom k úspechu.
 2. Odporúča sa konzultovať svoju víziu s kolegami a ostatnými zamestnancami školy.
 3. Je to skvelý nástroj na zdieľanie s rodičmi a študentmi.

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu