Nástroj na reflexiu hodiny

Ciele: 

1. viesť učiteľov pri ich reflexii
2. zabezpečiť, aby reflexia hodiny zohľadňovala všetky dôležité aspekty výučby

Cieľová skupina:

učitelia, pozorovatelia hodiny

Kedy:

čo najskôr po vyučovaní

Metodika a načasovanie:

  1. Choďte na tické, pokojné a uvoľnené miesto bez akéhokoľvek rozptyľovania. Nemali by ste byť rušený.
  2. Odpovedzte na všetky otázky v nástroji na reflexiu. Ak je to potrebné, použite “rubriku pozorovania hodiny” (lesson observation rubric).
  3. Uistite sa, že poskytujete dôkazy pre každé tvrdenie.
  4. Po reflexii prediskutujte hodinu a vašu reflexiu s pozorovateľom hodiny.

Neexistuje odporúčané načasovanie reflexie hodiny. Jedinou požiadavkou je, že slúži učiteľovi a je v súlade s jeho potrebami.

Rady

1. Reflexia by sa mala uskutočniť čo najskôr po hodine.
2. Pozorovateľ hodiny by sa k hodine nemal vyjadriť skôr, ako dôjde k reflexii učiteľa.
3. Reflexia sa môže uskutočniť ústne, ale odporúča sa zaznamenať ju aj v písomnej forme.

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu