REGROW

Ciele: 

na základe potrieb a vnímavosti učiteľa


Cieľová skupina:

keď sa učiteľ nachádza v situácii, ktorú treba koučovať


Kedy:

Učiteľ chce byť koučovaný/trénovaný a vyberie si vlastné problémy alebo problémy, o ktorých bude diskutovať.

Metodika a načasovanie

Goal = Cieľ: Čo chcete?
Reality = Realita: Čo sa teraz deje?
Options = Možnosti: Čo by ste mohli urobiť?
„Wrap-up“ alebo „Will“: Čo urobíte?
Preskúmajte (Review) a vyhodnoťte (Evaluate) situáciu, v prípade potreby znova vykonajte GROW proces.

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu