Rubrika pozorovania hodiny

Ciele: 

1. mať nástroj na reflexiu aktivít učiteľov
2. definovať štandardy dobrej výučby
3. byť schopný sledovať pokrok učiteľov


Cieľová skupina:

učitelia, vedenie školy


Kedy:

pozorovania hodín – perfektný nástroj na reflexiu

Metodika a načasovanie

  1. Počas pozorovania sleduje pozorovateľ dôkazy o jednotlivých činnostiach učiteľa (a reakciách detí). [celá hodina]
  2. Počas reflexie hodiny, učiteľ aj pozorovateľ prejdú všetkými činnosťami učiteľa a pokúsia sa ich kategorizovať podľa rubriky. Pozorovateľ a učiteľ diskutujú osobitne, ale tiež sa na to pozerajú ako na jeden celok.
    [cca. 1 hodina]
  3. Je dôležité osobitne zdôrazniť, ktoré činnosti učiteľov boli najvyššej kvality a ktoré si vyžadujú väčšiu podporu. [10’]
  4.  Po reflexii nezabudnite zaznamenať skóre učiteľa a ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť. [10’]
  5. Pravidelne sledujte pokrok učiteľa.

Rady

  1. Uistite sa, že sa všetci nachádzajú „on the same page“ – „na tej istej vlne“ týkajúcej sa obsahu rubriky.
  2. Zhromaždite a poskytnite dôkazy pre každé tvrdenie.
  3. Rubriku použite na stanovenie očakávaní a ďalších krokov pre učiteľovindividuálne, ale aj ako spôsob, ako stanoviť štandardné očakávania na učiteľov vo vašej škole (napr. každý učiteľ potrebuje získať „BP=Best Practices“ v každej kategórii, minimálne 2-krát v školskom roku, atď.)

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu