Personal meeting

Vzdelávacie kruhy

Odporúčané 121. Grundschule “Am Palitzschhof”, Dresden – Nemecko

Ako zistiť ktoré témy sú pre vašich kolegov aktuálne páčlivé? Ako vytvoriť priestor v ktorého centre bude riešenie aktuálnych problémov?

  • Organizované zástupcami zamestnancov alebo vybranými učiteľmi
  • Obsah určovaný samotnými zamestnancami
  • Výmena vzdelávacieho, metodického alebo didaktického obsahu
  • Každý sa môže zapojiť návrhom témy, ktorú potrebuje rozobrať
  • Môžu byť prizvaní externí špecialisti

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu