Vzdelávacie kruhy

Ciele: 

1. zdieľať spoločné problémy a posilňovať pocit komunity, podpory a tímovej práce medzi učiteľmi
2. spoločne prísť s riešeniami a ďalšími krokmi
3. pravidelne uvažovať o výzvach učiteľov a zdieľať vlastné problémy


Cieľová skupina

učitelia, zamestnanci školy

Kedy
pravidelne, najmenej raz za dva mesiace

Metodika a načasovanie

  1. Učitelia sa zhromažďujú a sedia v kruhu. Vyberajú niekoho, kto bude robiť poznámky. (2’)
  2. Zaradom zdieľajú svoje problémy a súčasné boje či spory. Iní sa k nim zatiaľ nevyjadrujú. (10’)
  3. Noterecorder (ten, kto zapisuje poznámky) zosumarizuje všetky problémy a nahlas ich prečíta. Skupina hlasuje o problémoch, ktoré by mali počas tohto sedenia prediskutovať. Nemali by byť viac ako dva. (5’)
  4. Osoba, ktorá problém priniesla, ho opäť podrobne zosumarizuje. Iní môžu klásť faktické otázky, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť problému.
  5. Skupina uvažuje o možných riešeniach. Diskusia nie je moderovaná. (30+’)

Rady

  1. Vzdelávacie kruhy sú navrhnuté ako chránený priestor pre učiteľov na zdieľanie svojich problémov – zásady a princípy bezrizikového zdieľania je potrebné neustále sledovať.
  2. Pred prvým zasadnutím je dobré dohodnúť sa na spoločných pravidlách vzdelávacích kruhov danej skupiny (napr. princíp las vegas, žiadne telefóny, žiadne hanbenie sa). Je tiež dobré ich spoločne opakovať na začiatku každej session/každého sedenia.
  3. Vzdelávacie kruhy by sa mali diať najmenej každé dva mesiace – najlepšie raz mesačne.

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu