Spolupráca so dobrými školami

Ciele:

1. zrýchliť a formalizovať zdieľanie osvedčených postupov
2. budovať trvalé vzťahy s kvalitnými pedagógmi v regióne
3. zdieľať spoločné problémy a vytvárať spôsoby, ako ich spoločne prekonať


Cieľová skupina:

vedenie školy

Metodika a načasovanie

1. Rozhodnite o rozsahu spolupráce – aká veľká a intenzívna by mala byť. Najviac odporúčanými kritériami sú trvanie, zúčastnené osoby, frekvencia kontaktu.
2. Dohodnite sa na spoločných cieľoch. Uistite sa, že sú SMART.
3. Nastavte spôsob sledovania pokroku škôl.
4. Zvýraznite oblasti, v ktorých je partnerská škola vyspelá, a ako sa chcete
zamerať na využívanie tohto „know-how“.

Rady:

1. Buďte čo najšpecifickejší – väčšinou v osvedčených postupoch (good practises), ktoré môže vaša škola využiť a ťažiť z nich.

2. Uistite sa, že je vaše partnerstvo založené na dôvere a spoločných cieľoch, nie na formalizovanom prístupe.

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu