Hranie rolí

Ciele:

1. praktizovať, nacvičovať a trénovať vopred osvedčené postupy
2. vcítiť sa do ostatných učiteľov
3. opraviť chyby a pripraviť sa na skutočné použitie techník

Cieľová skupina:

učitelia, mentor, tútor/lektor

Kedy:

naučiť sa novú vyučovaciu techniku na zvládnutie náročných prípadových štúdií

Metodika a načasovanie

1. Učitelia uvádzajú bežné spoločné problémy a chyby. (scenáre hrania rolí) (5’) 2. Brainstormujú/Rozmýšľajú o možných riešeniach a technikách. (15’)
3. Učitelia si vyberajú scenáre hrania rolí a sú im pridelené role. (5’)
4. V ideálnom prípade menia role. (15-20’)
5. Učitelia uvažujú o svojich pocitoch, zisteniach, čo fungovalo a čo nebolo efektívne, najprv individuálne, potom spolu. (15-30’)

Rady

1. Je to perfektná technika na školenie učiteľov – účastníci si náhodne vyberajú zo súboru situácií a sú nútení okamžite reagovať.

2. Táto technika je obzvlášť účinná v oblasti vedenia/riadenia tried.

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu