Podmienky a motivačná hra

Ciele:

Pomôžte kolegovi
– získať prehľad o podmienkach potrebných na to, aby zostal motivovaný vo svojej práci.
– získať prehľad o tom, ktoré podmienky sú dnes v jeho práci splnené. – získať prehľad o tom, ako môže sám prispieť k splneniu podmienok potrebných na to, aby zostal motivovaný.


Cieľová skupina:
skupina učiteľov


Kedy:
počas skupinového koučovania (session: group coaching)

Metodika a načasovanie:

1.Vyložte na stôl všetky „podmienkové kartičky“.
2.Kolegovia/učitelia si vyberajú minimálne 4 a maximálne 8 podmienok, ktoré sú dôležité pre ich motiváciu a dobrú prácu, a napíšu ich na post-it (pre každú podmienku/jeden post-it). Povedzte: „Vyberte si zo stola min. 4 a max. 8 kartičiek, ktoré považujete za dôležité podmienky motivácie a dobre odvedenej práce. Napíšte každú podmienku na post-it (malý lepiaci papierik).“
3.Kolegovia/učitelia zoradia podmienky podľa dôležitosti (od 1 – veľmi dôležité po 8 – najmenej dôležité). Povedzte: „Zoraďte post-ity od najdôležitejšieho po najmenej dôležitý.“
4.Kolegovia/učitelia píšu na každý post-it. Povedzte im: „Premýšľajte o svojej aktuálnej situácii, a napíšte na každý post-it: ( + + ) → ak je momentálne vo vašom zamestnaní daná podmienka splnená; ( + – ) → ak je momentálne vo vašom zamestnaní daná podmienka skoro/sčasti splnená; ( – ) ak nie je momentálne vo vašom zamestnaní daná podmienka splnená.“
5.Kolegovia/učitelia diskutujú so „spoluhráčom“ o svojich podmienkach. Prečo ste si vybrali tieto podmienky? Aké je poradie dôležitosti? Prečo? Našli ste nejaké podobnosti/rozdiely?
6.Skupinová diskusia o podmienkach: Čo ste si všimli? Aký je váš záver? 7.Kolegovia/učitelia koučujú svojich „spoluhráčov“: Ako vy sami môžete prispieť k splneniu podmienok? Kto vám môže pomôcť? Čo stále vidíte ako prekážku?Ako môžete túto prekážku prekonať?
8.Kolegovia/učitelia uvažujú o ďalšom kroku/krokoch. Povedzte: „Napíšte si, čo urobíte, aby ste prispeli k splneniu vašich podmienok.“
9.Kolegovia/učitelia zdieľajú so skupinou (ak chcú) svoje postrehy, ďalšie kroky, pocity,… – všetko to, čo si z tejto aktivity odnášajú.

Rady:

Nebojte sa hrať túto hru so svojimi kolegami. Budete prekvapený z ich motivácie a sily chcenia prispieť k svojim podmienkam.

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu