Modelové hodiny

Ciele:

1. preukázať štandardy vo výučbe predmetov
2. vymieňať si osvedčené postupy medzi učiteľmi predmetov


Cieľová skupina:
učitelia rovnakých predmetov


Kedy:

počas adaptácie nových učiteľov/v školskom roku

Metodika a načasovanie

  1. Učitelia toho istého predmetu predvádzajú modelovú hodinu jeden pre druhého.
  2. Zdieľajú tieto skúsenosti a potom ďalej rozpracovávajú normy/štandardy, ktoré sa objavili.
  3. Pre nového učiteľa je prospešné zúčastňovať sa na modelových hodinách.
  4. Odporúča sa tiež používať tento nástroj, keď musia prísť učitelia do styku s novou praktikou alebo prispôsobiť sa novým okolnostiam (napr. nové učebné materiály, rôzne učebné osnovy atď.).

Rady

Učiteľ by mal byť dobrým tímovým hráčom a nemal by sa hanbiť spolupracovať.

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu