Plány kultúry úspechu

Ciele:

1. pripraviť sa na premenu detí na „zvieratá/šelmy/potvory“ v triede
2. byť schopný lepšie blokovať vlastný čas, keď začína škola


Cieľová skupina:
 učitelia, študenti


Kedy:

počas celého školského roka, najintenzívnejšie na začiatku

Metodika a načasovanie

1. K dispozícii sú 4 KATEGÓRIE: chcem, patrím, môžem, viem ako.
2. Učiteľ pripravuje aktivity a ciele zamerané na posilnenie týchto túžob, snáh a presvedčení u svojich študentov.
3. Dobrý „Plán kultúry úspechu“ by mal obsahovať najmenej 3 činnosti pre každú kategóriu.
4. Učiteľ tiež uvádza, kedy sa budú konať a ako budú sledovať pokrok.

Rady:

1. Uistite sa, že sú všetky ciele SMART.
2. Je v poriadku zmeniť „Plán kultúry úspechu“ v priebehu roka – každá
trieda reaguje na rôzne techniky inak.

Zanechajte váš komentár

avatar
Menu